discus

Welke 6 organisatietrends leiden tot intern ondernemerschap?

woensdag 19 maart 2014

Auteur: Mariken van de Loo

Alle bedrijven vol sterspelers, die ieder met unieke kwaliteiten en sociale competenties optimaal bijdragen aan het bedrijfsresultaat…het lijkt utopie, maar het is haalbaar! Om deze transitie daadwerkelijk te verwezenlijken, moeten organisaties én medewerkers sámen hun bijdrage leveren. Organisaties nemen afscheid van bepaalde oude gewoonten en gaan in nieuwe trends mee. Medewerker zijn niet meer de kloon van de baas, maar zelfdenkende en zelfsturende medewerkers. Op deze wijze verzilver jij je toegevoegde waarde en dat is goud voor de organisatie!

6 Organisatietrends_

Welke nieuwe trends?

Ik heb 6 actuele organisatie-verander trends gesignaleerd, die organisaties om ons heen invoeren. De vraag is: wat is de betekenis daarvan op de medewerker?

Dit is het eerste artikel uit een drieluik. In dit artikel ga ik in op trend 1 en 2.

Trend 1: Van lijdend voorwerp naar invloedrijke participatie

De uitdaging voor de organisatie:

Nederland verschuift langzaam van een verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij. Deze beweging is ook binnen organisaties al zichtbaar. Het enkel “voorzeggen en voordoen” is voorbij. Bedrijven verwachten een meer proactieve houding van hun medewerkers (die ik overigens liever professionals noem). Innovatie, creatie en verandering ontstaan niet meer top-down, maar juist van onderop. De professional krijgt in zo’n organisatie voldoende kansen om te verzilveren.

Om de participatiegraad van professionals te vergroten, is het goed eens te kijken naar Ricardo Semler (zie artikel eigenaarschap). Hij heeft geleerd dat wanneer hij zijn mensen méér eigen verantwoordelijkheid en vertrouwen geeft, zij uit zichzelf méér ondernemerschap oppakken, en dus beter participeren om de organisatieresultaten te optimaliseren. Tegelijkertijd halen ze het beste uit zichzelf. Een echte win-winsituatie!

De invoering van Het Nieuwe Werken geven organisaties en hun professionals een duwtje in de goede richting. Er ligt hier immers nadruk op ieders eígen verantwoordelijkheid. Helaas is Het Nieuwe Werken nog niet overal een succes. Vaak komt dit doordat managers nog zoeken naar de balans tussen meer eigen verantwoordelijkheid van de professionals en de controle op het benodigde bedrijfsresultaat. Het helpt ook niet wanneer alleen het functieprofiel of de kantoorinrichting wordt vernieuwd. Om daadwerkelijk de vorm te geven aan datgene wat Ricardo Semler in zijn bedrijven doet, is er nog best veel werk aan de winkel; organisaties moeten leren de professionals écht te laten participeren om ze daarmee sterspelers te maken, in plaats van speelballen.

Het antwoord van de professional:

Jij bent geen speelbal, maar je positioneert je als invloedrijke participant! Organisaties omarmen professionals die met actieve participatie initiatief en innovatiekracht tonen. Je doet dit door je vakbekwaamheid te optimaliseren en door vanuit klantperspectief naar je werk te kijken. Je voelt je medeverantwoordelijk, bijna mede-eigenaar van de organisatie, in plaats van ‘lijdend voorwerp’ dat wordt ingezet naar behoefte van de organisatie. Hierdoor kun jij als professional - binnen de groeiambities van de organisatie - werken aan je eigen gewenste groeipad. De kans is groot dat je binnen én buiten de gebaande paden gaat zoeken naar mogelijkheden om groeikansen te creëren.

Trend 2: Kennis en competenties als nieuwe graadmeters voor salarisverhoging

De uitdaging voor de organisatie:

De oude manier van besluitvorming in organisaties staat haaks op de nieuwe. We hebben de oude manier, waarbij de kennis bij een kleine groep medewerkers - veelal directie - achter gesloten deuren werd gehouden, uit angst macht te verliezen. En we hebben de nieuwe manier: kennis wordt veelal via informele netwerken aan elkaar wordt geknoopt door een steeds groter wordende groep mensen. Deze wijze wint terrein: haar slagkracht is groter, het is sneller én onbeperkt bruikbaar. De groeiversnellers zijn internet en de sociale media. Deze middelen, gebaseerd op het delen van kennis, zijn enorm machtig geworden. Het loont wanneer organisaties erin meegaan, transparanter opereren en kennis durven delen. Doordat anderen ook delen, heeft de organisatie marktgevoelige informatie over concurrenten én klanten, altijd voor handen.

Organisaties verbinden het liefst professionals aan zich die vakbekwaam zijn, up-to-date zijn over nieuwe ontwikkelingen én effectief kunnen samenwerken met anderen. Inmiddels worden vakkennis en sociale competenties méér waard dan het aantal dienstjaren van een professional. Was het tot op heden gebruikelijk dat het salaris steeg met het aantal dienstjaren, omdat het werd gekoppeld aan ervaring (dit model stamt uit de 19e eeuw met het “vakmanschap-meesterschap-principe”), in de toekomst betalen organisaties voor vakkennis plus werkervaring plus sociale competenties; kortom de totále toegevoegde waarde van kenniswerkers. Een jonge professional van 25 jaar kan daarmee in principe evenveel toegevoegde waarde bieden als iemand van 55 en kan dus evenveel verdienen.

Het antwoord van de professional:

Kennis is geen macht meer, maar weten waar die kennis zich bevindt en de toegang daartoe wél. Jij als professional kunt je kennis en sociale competenties zó vergroten, delen en benutten, dat je daardoor uitblinkt in jouw organisatie. En omdat oude salarismodellen op de schop gaan (zie artikel over 7 nieuwe vormen van belonen), wordt de toegevoegde waarde die je hebt, belangrijker dan het aantal dienstjaren. Daarmee verzilvert een goede professional ook nog eens een hoger salaris. Grote valkuil is het niet investeren in het verbeteren van kennis en sociale vaardigheden. De houdbaarheidsdatum is dan snel voorbij en je toegevoegde waarde neemt af.

Nieuwsgierig naar de andere 4 trends? Mijn volgende blog behandelt trend 3 en 4 over authenticiteit en autonomie!

Nu de vraag aan jou:

In hoeverre herken je de hier besproken trends in jouw organisatie en in welke mate kun je ze toepassen? Hoe participerend ben jij? Of creëer jij participatie? Ik ben benieuwd naar jullie inspirerende voorbeelden! Met L’eau’Z help ik organisaties en professionals om de participatiegraad te vergroten, waardoor hun toegevoegde waarde wordt verzilverd!

Met ondernemende groet,

Mariken handtekening

Mariken van de Loo

WAS DIT ARTIKEL WAARDEVOL EN INSPIREREND?

Elke 2 weken kun jij inspirerende artikelen rechtstreeks in je inbox ontvangen. Schrijf je rechtsboven in en ontvang het gratis e-book ‘In 3 stappen je toegevoegde waarde verzilveren’.

DEEL DEZE INSPIRERENDE INFORMATIE MET ANDEREN!

Wil je dit artikel gebruiken in een tijdschrift, nieuwsbrief, blog of website? Je mag dit artikel geheel of gedeeltelijk overnemen, maar houd rekening met copyright. Vermeld bij je publicatie de bron: “door Mariken van de Loo, L’eau’Z. Ga naar www.leauz.nl en download ‘In 3 stappen je toegevoegde waarde verzilveren’ en ontvang iedere 2 weken een blogartikel.”

Reageer en discussieer

Voor een betere beleving en volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Meer weten? Bekijk onze cookiepolicy.