discus

Eigenaarschap is dè succesfactor voor Het Nieuwe Werken!

woensdag 5 februari 2014

Auteur: Mariken van de Loo

Misschien herken je dit: op je werk is Het Nieuwe Werken ingevoerd, er zijn resultaatgerichte afspraken gemaakt, de eigen verantwoordelijkheid is verhoogd… maar de grote successen blijven uit! Wat nu? Terug naar de oude situatie? Lees in ieder geval éérst dit artikel, want misschien is het meest belangrijke ingrediënt voor geslaagde HNW vergeten! Dat is namelijk: Eigenaarschap!

Eigenaarschap

Geen productiviteitsstijging

Ik kreeg een vraag van manager Kristien. Zij vertelde dat haar organisatie Het Nieuwe Werken heeft ingevoerd, waarbij nu plaats- en tijd onafhankelijk wordt gewerkt. Ook zijn de resultaatsverplichtingen voor een ieder helder gedefinieerd en hebben de collega’s nu meer eigen verantwoordelijkheidsgevoel. Toch brengen de eerste resultaten niet de gewenste productiviteitsstijging! Waar ligt dat aan?

De veranderbare mens

Los van het feit dat er sprake kan zijn van meerdere factoren, valt mij één ding meteen op in het verhaal van Kristien: haar organisatie heeft allerlei veranderingen doorgevoerd, maar ik mis de betrokkenheid van de medewerkers in dit proces. Participeren zij in het proces, of krijgen ze het kant-en-klaar aangeleverd? Het succes van de organisatieverandering valt of staat daarmee. Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden!

Ruilactie van vrijheden

Ogenschijnlijk lijken medewerkers met plaats- en tijd onafhankelijk werken meer vrijheid te krijgen. Echter worden die nieuwe verworvenheden beperkt door de resultaatafspraken die er voor in de plaats komen, afspraken die de organisatie min of meer aan de medewerker oplegt. Er vindt als het ware een ruiling plaats van vrijheden en dat schept weerstand bij medewerker.

Schaap met de vijf poten al lang in dienst

In de dagelijkse praktijk is het vaak niet zo zwart-wit gesteld, maar medewerkers voelen vaak weerstand. Zij hebben behoefte aan echte vrijheid, aan erkenning van hun eigen verantwoordelijkheid voor hun resultaten. Ze willen graag betrokkenheid tonen en zelfstandig werken. Kortom, medewerkers willen graag ‘echt’ ondernemerschap tonen, maar ervaren vaak niet de ruimte om dat te doen. Daar waar het management zoekt naar ‘het schaap met de 5 poten’, heeft ze deze meestal al lang in dienst, alleen wordt er vaak niet uitgehaald wat er in zit.

Succesfactor eigenaarschap

De invoer van de principes van Het Nieuwe Werken zijn een goede basis, mits medewerkers voldoende participeren. Wanneer zij ervaren dat zij ook inspraak hebben op de veranderingen, ervaren ze eigenaarschap, alsof de ‘toko’ ook een beetje van hen is.

Verschillende vormen van eigenaarschap

Eigenaarschap binnen organisatiecontext betekent verantwoordelijkheid nemen voor de positieve ontwikkeling van de organisatie. Daarbij hoort zelfsturing en zelf initiatief nemen. Er zijn 3 gradaties te onderscheiden van eigenaarschap:

  1. Persoonlijk eigenaarschap: Bij persoonlijk eigenaarschap neem je zelf verantwoordelijkheid voor jouw targets die in de organisatie bijdragen aan het afgesproken rendement. Je bent eigenaar van jouw deel en je neemt dus verantwoordelijkheid voor jouw (aan)deel in de organisatie.
  2. Mede-eigenaarschap in de vorm van aandeelhouderschap: Een extreme vorm van volledige eigenaarschap is aandeelhouderschap. Je laat de medewerkers volledige eigenaarschap ervaren, door hen aandelen van de organisatie te geven. Daarmee laat je ze ook meebeslissen over de organisatiekoers. (zie voor mogelijkheden www.snpi.nl)
  3. Tussenvorm: gedeeld eigenaarschap: Is de tweede vorm van eigenaarschap je te extreem, toon ik je graag een inspirerend voorbeeld van werknemersparticipatie. Ricardo Semler, grote ondernemer in Brazilië ontdekte doordat hij zelf in een rockband speelde, dat er geen macht en hiërarchie nodig is om medewerkers echt gemotiveerd aan het werk te krijgen. Zijn medewerkers voelen zich participant van zijn onderneming. Met grote mate van werknemersparticipatie komt onontgonnen talent en energie naar boven.

Laat je inspireren door Ricardo Semler en door de wijze waarop hij zijn onderneming heeft georganiseerd. In de documentaire van Tegenlicht De kapitale kracht van geluk komt het uitgebreid aan bod. Klik op het plaatje voor de link.

Tegenlichtsemler

Zowel voor ondernemers als werknemers is mede-eigenaarschap prettig: er heerst meer verantwoordelijkheidsgevoel, successen én teleurstellingen worden gedeeld en er wordt beter samengewerkt aan de toekomst van de onderneming. En ik weet zeker dat het meer arbeidssatisfactie, een betere besluitvorming en meer gedrevenheid oplevert.

Nu mijn vraag aan jou:

Hoe wordt er in jouw organisatie met eigenaarschap en werknemersparticipatie omgegaan? En hoe ga jij zelf om met het al dan niet verkregen eigenaarschap? Misschien heb je een goede tip die je graag wilt delen? Ik zie het graag tegemoet! Met krachtige interventies help ik leidinggevenden en professionals hun toegevoegde waarde te verzilveren. Dat doe ik door van professionals persoonlijk ondernemers te maken en zodoende meer eigenaarschap te laten ervaren.

Met ondernemende groet,

Mariken handtekening

Mariken van de Loo

Is dit artikel interessant voor anderen? Deel dan dit artikel met je collega’s en vrienden door het via de sociale mediaknoppen te delen.

Reageer en discussieer

Voor een betere beleving en volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Meer weten? Bekijk onze cookiepolicy.